Văn hóa

Đắk Lắk: Khởi động Dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng” trên địa bàn tỉnh.

Đắk Lắk: Khởi động Dự án “Bảo tồn và phát huy giá...

Ngày 24/5,Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khởi động thực hiện Dự án “ Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá...

Học sinh xứ dừa Tam Quan thi tìm hiểu về biển đảo

Học sinh xứ dừa Tam Quan thi tìm hiểu về biển đảo

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” được phát động nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết về biển, đảo; các quy định...

Hải đoàn 21/BTL Vùng Cảnh sát biển 2, thăm tặng quà các gia đình ngư dân bị thiệt hại do giông lốc.

Hải đoàn 21/BTL Vùng Cảnh sát biển 2, thăm tặng...

Trong các ngày từ 31/3/2022 đến ngày 04/4/2022 trên khu vực miền trung đã xảy ra hiện tượng mưa lũ bất thường vào giữa mùa khô,...