Môi trường nước

Đà Nẵng: Kêu gọi đầu tư tại  “Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022”

Đà Nẵng: Kêu gọi đầu tư tại “Diễn đàn đầu tư Đà...

việc thay đổi dòng chảy khiến sông Cô, đoạn chảy qua xã Xuân Long và thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân) lấn dần về phía quốc lộ...

Khánh Hòa: Hồ chứa nước sông Chò 1 cần đảm bảo mục tiêu bắt đầu tích nước vào tháng 9-2023

Khánh Hòa: Hồ chứa nước sông Chò 1 cần đảm bảo...

Đó là chỉ đạo của ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi kiểm tra thực địa và làm việc về dự án Hồ chứa...