Kiến nghị

Lần đầu tiên Diễn đàn Kinh tế Việt Nam được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh

Lần đầu tiên Diễn đàn Kinh tế Việt Nam được tổ...

Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 5/6, với mong muốn đánh dấu sự phục hồi và...

HoREA kiến nghị đặt cọc không quá 5% giá trị tạm tính của sản phẩm bất động sản

HoREA kiến nghị đặt cọc không quá 5% giá trị tạm...

Đề nghị bổ sung Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) quy định về giá trị đặt cọc không vượt quá 5% giá tạm tính của sản phẩm bất...

Kiến nghị giảm giá đồng VND: Doanh nghiệp VLXD được - mất những gì?

Kiến nghị giảm giá đồng VND: Doanh nghiệp VLXD...

Kiến nghị giảm giá VND đối phó với chiến tranh thương mại Mỹ - Trung được Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) đã đề xuất...