Xi măng VICEM ổn định giá bán

Tin từ Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) cho biết, giá bán xi măng tháng 3/2016 ở thị trường trong nước của đơn vị này ổn định so với tháng trước, do giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất cơ bản ổn định.

Xi-mang Vicem

Cụ thể, giá bán tại nhà máy của các công ty xi măng thuộc Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam như sau: PCB30 của VICEM Hoàng Thạch, VICEM Hải Phòng, Bút Sơn, Bỉm Sơn là 1.270.000đ/tấn; PCB30 của VICEM Tam Điệp là 1.170.000 đ/tấn; trong khi giá bán PCB 30 của VICEM Hà Tiên 1 là 1.705.000 đ/tấn…

Báo Xây dựng