VIB tăng vốn điều lệ lên hơn 7.800 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2018 lên hơn 7.800 tỷ đồng, hồ sơ tăng vốn của VIB cũng đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Khách hàng giao dịch tại VIB​

Theo đó, vốn điều lệ của VIB được tăng từ mức 5.644 tỷ đồng hiện nay lên 7.834 tỷ đồng, với việc cổ đông được chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 41,13% theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông VIB thông qua ngày 28/3/2018. Theo đó, với mỗi 1.000 cổ phần, cổ đông của VIB sẽ nhận thêm 411,3 cổ phần. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/11/2018.

Sau khi hoàn tất việc tăng vốn ngay trong tháng 11.2018, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) mới của VIB theo chuẩn Basel II sẽ tiếp tục được tăng cường, duy trì khoảng cách an toàn so với mức quy định tối thiểu 8% của Thông tư 41 của NHNN. VIB là 1 trong 2 ngân hàng thuộc danh sách 10 ngân hàng thương mại được NHNN phê duyệt triển khai sớm chuẩn Basel 2, đã hoàn tất việc triển khai này và đã đăng ký với NHNN được áp dụng sớm chuẩn mực Basel II ngay trong năm 2018.

Đại diện VIB cho viết, với vốn điều lệ mới, VIB sẽ hoạt động an toàn hơn, có thêm năng lực đối phó với các rủi ro có thể xảy ra, bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. VIB cũng là một trong 5 ngân hàng Việt Nam đã mua lại toàn bộ trái phiếu đặc biệt đã bán cho cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Việc tăng cường năng lực tài chính và nâng cao tỷ lệ an toàn vốn sẽ giúp ngân hàng phát triển bền vững hơn, mang lại cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tài chính và ưu đãi tốt hơn, đồng thời đảm bảo được các lợi ích lâu dài cho các cổ đông của VIB.

Trước đó, VIB công bố kết quả hoạt động kinh doanh 10 tháng đầu năm 2018. Theo đó, lợi nhuận trước thuế luỹ kế của ngân hàng đạt 1.956 tỷ đồng, tăng 187% so với cùng kỳ năm trước và đạt 98% kế hoạch cả năm. Doanh thu tăng 47% so với cùng kỳ, trong đó thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi tăng lần lượt 49% và 40%. Hiện nay, VIB là một trong những ngân hàng cho vay bán lẻ lớn nhất thị trường khi dư nợ tín dụng bán lẻ đạt trên 69.000 tỷ, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2017.

Thịnh Châu