Vật liệu xây dựng: Cạnh tranh với ngoại, liên kết với nội

Có thể thấy chưa bao giờ mối liên hệ giữa ngành bất động sản - vật liệu xây dựng và ngân hàng lại nhận được sự quan tâm lớn của cả nền kinh tế như hiện nay. Với ngành vật liệu xây dựng, đầu ra eo hẹp và sự cạnh tranh với hàng ngoại đã khiến các doanh nghiệp xích lại gần nhau hơn. Cuộc trao đổi giữa chúng tôi và một trong những đại diện của ngành vật liệu xây dựng - ngân hàng phần nào có thể cho thấy cách nghĩ, cách làm của doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay.