TS. Lê Thẩm Dương: Phúc Khang xứng đáng dẫn đầu về Công trình xanh

Từ 28/3 đến 7/5/2019, TS. Lê Thẩm Dương đã tham gia đào tạo chuyên sâu cho lãnh đạo, quản lý và nhân viên Phuc Khang Corporation. 

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương

Với những kinh nghiệm và kiến thức phong phú, TS. Lê Thẩm Dương đã cung cấp những kiến thức chuyên sâu về việc xây dựng và phát triển văn hoá Doanh nghiệp, quản trị nhân sự, kỹ năng lãnh đạo, chiến lược công ty và chiến lược Marketing. 

Theo Tiến sĩ "triệu view", văn hoá là nền tảng cơ bản của Doanh nghiệp, nếu xây dựng văn hoá tốt sẽ thu hút và giữ được người tài. Nếu văn hoá Doanh nghiệp kém sẽ khó khăn trong việc xây dựng lợi thế cạnh tranh trong khi đối thủ ngày càng mở rộng quy mô, thị phần.

Nói về quản trị nhân sự và kỹ năng lãnh đạo, theo thống kê hiện tại có 73% doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp vấn đề về lãnh đạo và quản trị nhân sự. 27% doanh nghiệp còn lại chưa được tối ưu hóa hoặc không thể kết nối chiến lược kinh doanh với chiến lược lãnh đạo, quản trị nhân sự. Tiến sĩ đã chỉ ra những điểm cần khắc phục của Ban lãnh đạo Phuc Khang Corp và vạch ra những chiến lược căn cơ, hợp lý để Phúc Khang phát triển vững chắc trong thời gian tới.


 

Trong chiến lược marketing, Tiến sĩ Lê Thẩm Dương đã chia sẻ về những lược cơ bản để đưa những sản phẩm chất lượng của Phúc Khang đến tay đông đảo khách hàng. Theo TS. Dương, những sản phẩm của Phúc Khang thực sự quá tốt, đặc biệt là những công trình đang theo đuổi chuẩn xanh như Diamond Lotus Riverside, Rome by Diamond Lotus... vậy thì việc còn lại là mỗi nhân viên Phúc Khang nên truyền tải những thông điệp thực chứng đến tay khách hàng, cùng với những chiến lược đúng đắn thì chắc chắn Phúc Khang sẽ tiếp tục dẫn đầu về Công trình xanh trên thị trường Bất động sản.


 

Trước khi liên kết đào tạo với TS. Lê Thẩm Dương, Phúc Khang đã từng liên kết với Trường Doanh nhân PTI, trường Doanh trí, PDCA để đào tạo cho toàn thể cán bộ, quản lý và nhân viên Phúc Khang corp.

Đây chính là sự đầu tư về “nền tảng” của Phúc Khang Corp trong nhân dịp kỷ niệm hành trình 10 năm và tiếp tục hướng đến chiến lược 10 năm phát triển bền vững “hành trình xanh với những giá trị nhân văn bền vững theo chuẩn mực xanh toàn cầu".

P.K