Saigonbank sắp họp bất thường bầu Hội đồng quản trị mới

Sau hàng loạt vị trí quan trọng chủ chốt như Chủ tịch, Tổng giám đốc,… bị bỏ ngỏ vì biến động nhân sự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) vừa thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

Theo đó, dự kiến cuộc họp sẽ được tổ chức trong tháng 8/2018 tại Tp.HCM. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự là 26.7.2018.

Ngân hàng cho biết, nội dung cuộc họp lần này là để bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và các nội dung khác (nếu có).

Trước đó, Saigonbank đã thông qua việc ông Phạm  Văn Thông, Chủ tịch Hội đồng quản trịthôi giữ nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị do không còn là người đại diện vốn góp theo ủy quyền của Thành ủy Tp.HCM tại ngân hàng.

Sau khi ông Thông rời ghế Chủ tịch, ông Vũ Quang Lãm, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Saigonbank cũng thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc để đảm nhiệm công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017. Bà Võ Thị Nguyệt Minh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Saigonbank thay cho ông Lãm.

Mới đây, Saigonbankcũng vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 29.6.

Ngân hàng đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt dộng kinh doanh, định hướng nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, Saigonbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 23.500 tỷ đồng; vốn huy động tăng 13%, tín dụng tăng 12%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 150 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm 2017.

PV