Quảng Bình: Kiểm soát chặt chẽ khai thác trái phép cát, sỏi lòng sông

Ngày 7/4/2016, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 449/UBND-TNMT về việc kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác trái phép cát, sỏi lòng sông.

8 cat soi

Trước đó, theo thông tin từ huyện Quảng Ninh cho biết, tính từ tháng 12/2014 đến nay, địa phương đã phát hiện 29 trường hợp vi phạm khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép, phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng...Đặc biệt, ngày 31/3/2016, UBND huyện tổ chức đoàn kiểm tra tình hình khai thác cát, sỏi trên tuyến sông Long Đại tại bãi Lùi và bãi Cơm (xã Trường Xuân) đã phát hiện 9 trường hợp không xuất trình được các loại giấy tờ, như giấy phép điều khiển phương tiện, giấy đăng ký, đăng kiểm... Trước tình trạng khai thác khoáng sản, đất san lấp, cát, sạn trái phép trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện và UBND các xã liên quan kiểm tra, làm rõ việc lập trạm thu phí của các phương tiện khai thác cát, sỏi ngoài khu vực mỏ được cấp phép để xử lý nghiêm theo đúng quy định; giải tỏa ngay trạm thu phí đã lập và các bến, bãi tập kết cát, sỏi trái phép; kiên quyết thu hồi đất đối với trường hợp lấn, chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích để lập bến, bãi tập kết cát, sỏi trái phép trước ngày 15/4/2016. Bên cạnh đó, UBND huyện cần có biện pháp để xử lý dứt điểm tình trạng khai thác trái phép cát, sỏi lòng sông; tăng cường bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, nếu để tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép tiếp diễn thì Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật. UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra thường xuyên để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, đồng thời chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý tình trạng khai thác trái phép cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tạp chí VLXD số 4/2016