Một lẫn nữa Vicostone được vinh danh

Công ty Cổ phần Vicostone (Mã chứng khoán: VCS) thuộc Tập đoàn Phenikaa đã được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp quản trị tốt nhất Việt Nam và Top 1 ngành Vật liệu xây dựng về năng lực Quản trị tài chính tốt nhất.

Bà Đào Mai Lan (đứng giữa) đại diện Công ty CP VICOSTONE nhận giải thưởng

Đánh giá này thuộc khuôn khổ Chương trình “Đánh giá năng lực hoạt động doanh nghiệp – Vietnam The Best Company”, thực hiện dưới sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), với sự tham gia của Báo Diễn đàn doanh nghiệp, Viện nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp (INBUS), Hội kế toán và kiểm toán VN (VAA), Hội các nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam. Đây là kết quả phân tích 1.566 doanh nghiệp trên 3 sàn chứng khoán HOSE, HNX, UPCoM thuộc 32 lĩnh vực kinh tế thông qua Bản cáo bạch năm 2018 và các nguồn công bố công khai. Đánh giá được thực hiện dựa trên 21 tiêu chí thuộc 6 nhóm chỉ số chính phản ánh toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp bao gồm: Năng lực quản trị, Thanh toán, Hiệu quả kinh doanh, Đòn bẩy tài chính, Doanh thu và lợi nhuận và Chỉ số bảo toàn vốn.

Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc VICOSTONE cho biết “Năm 2018 tiếp tục là năm đánh dấu kết quả kinh doanh ấn tượng của VICOSTONE trong giai đoạn năm năm từ 2014 đến 2018. Bên cạnh việc xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp trên cơ sở thượng tôn pháp luật Việt Nam, VICOSTONE đồng thời áp dụng các thông lệ quản trị quốc tế của OECD và IFC để điều hành, kiểm soát, giám sát hoạt động của Công ty một cách chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả, đảm bảo lợi ích bền vững của các cổ đông, hài hòa với lợi ích của các bên liên quan”.

Năm 2018, tổng doanh thu của Vicostone là 4.564,50 tỷ đồng với năng lực tài chính phát triển mạnh, ổn định nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng chi trả cho các cổ đông. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần đạt 24,85%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) duy trì ở mức cao 43,83%. Ngoài ra, các hệ số về khả năng thanh toán đều được duy trì ở mức cao (hệ số khả năng thanh toán hiện hành là 2,63lần; hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 2,27 lần và hệ số khả năng thanh toán nhanh là 1,08 lần) đã giúp Vicostone chủ động về tài chính, đảm bảo khả năng thanh toán. Thu nhập bình quân của gần 700 người lao động là trên 18,68 triệu đồng/người/tháng, tăng trưởng 9,74% so với năm 2017.

Bà Đào Mai Lan (thứ ba từ trái qua) đại diện Công ty CP VICOSTONE nhận giải thưởng

Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, VICOSTONE đạt 2.539,72 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 17% so với cùng kỳ, đồng thời thu về 670,25 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 29% so với nửa đầu năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tương ứng ở mức 3.933 đồng. Ngoài ra, VICOSTONE đã hoàn thành giao dịch nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế, nhằm mục tiêu chủ động nguồn nguyên liệu, tiếp tục phát triển bền vững.

Chương trình “Đánh giá năng lực quản trị doanh nghiệp” thường niên diễn ra từ năm 2013. Những đánh giá và phân tích của chương trình là cơ sở quan trọng, chuẩn xác để doanh nghiệp đánh giá được tình hình sức khỏe của mình và có kế hoạch phát triển phù hợp cho những giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là kết quả thẩm định năng lực Doanh nghiệp giúp các đối tác, các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư, đặc biệt là các cổ đông ra quyết định đầu tư hợp lý và hiệu quả.

P.V