Lợi nhuận trước thuế BIDV tăng trưởng hơn 30%

Lợi nhuận của BIDV trong 9 tháng đầu năm nay đạt hơn 7.200 tỷ đồng, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước và tương ứng hoàn thành 78% kế hoạch đề ra cho cả năm.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – mã BID) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2018.

Theo đó, đến 30/09/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 1.268.413 tỷ đồng, tăng trưởng 5,5% so với đầu năm, tăng 12,67% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, BIDV tiếp tục giữ vị trí đứng đầu nhóm NHTMCP.

Tiền gửi khách hàng đạt 953.513 tỷ đồng, tăng 10,9% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 968.752 tỷ đồng, tăng 11,75%. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng phân khúc bán lẻ và SME, dư nợ ngắn hạn, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, theo đúng định hướng của Chính phủ, NHNN, hỗ trợ phát triển kinh tế đất nước.

Tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đầu năm đạt 32.865 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các mảng hoạt động đều đạt kết quả tích cực.

Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 25.616 tỷ đồng, tăng 11,31% so với cùng kỳ năm trước; Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ đạt 2.541 tỷ đồng, tăng trưởng 18,74 %; Thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 797 tỷ đồng, tăng 55%; Thu từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đạt gần 682 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước; Thu từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đạt 221 tỷ đồng; Thu từ hoạt động khác đạt 2.866 tỷ đồng.

Chênh lệch thu chi đạt kết 21.620 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, kết thúc quý 3, lợi nhuận trước thuế của BIDV tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 7.254 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trước đó.

Tuy nhiên, Báo cáo tài chính quý 3/2018 của Ngân hàng cũng cho thấy, BIDV đang tăng cường trích lập dự phòng rủi ro trên cơ sở kết quả rà soát, phân loại nợ với tổng dự phòng trong 9 tháng hơn 14.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đại diện BIDV, trong 3 tháng cuối  năm, nhà băng này sẽ tiếp tục điều hành hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2018, tăng trưởng tín dụng gắn chặt với chất lượng và hiệu quả, tăng cường quản lý giới hạn tín dụng theo ngành, lĩnh vực. Tăng trưởng huy động vốn với chi phí hợp lý, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn. Nỗ lực gia tăng các nguồn thu phi lãi để đảm bảo hiệu quả chung. Tập trung nguồn lực để triển khai phương án tái cơ cấu gắn với công tác xử lý nợ xấu giai đoạn 2017-2020 và xúc tiến các công việc liên quan đến triển khai phương án tăng vốn theo lộ trình...

Thịnh Châu