Lợi nhuận của SCG tăng 7% so với năm trước

Ông Roongrote Rangsiyopash, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của SCG, vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh chưa kiểm toán của tập đoàn năm 2020, với doanh thu bán hàng giảm 9% so với cùng kỳ xuống còn 148.674 tỷ đồng (9.602 triệu USD), phần lớn là do giá hóa chất và sản lượng bán giảm. Lợi nhuận trong năm đạt 26.265 tỷ đồng (1.091 triệu USD), tăng 7% so với cùng kỳ năm trước nhờ hoạt động kinh doanh cải thiện ở tất cả các nhóm ngành. Năm 2020, doanh thu từ các Sản phẩm Giá trị Gia tăng cao (High Value Added - HVA) đạt 97.012 tỷ đồng (4.030 triệu USD), cải thiện so với quý trước và chiếm 32% tổng doanh số bán hàng.

Doanh thu bán hàng trong Quý 4/2020 của tập đoàn giảm 4% so với quý trước, xuống còn 74.808 tỷ đồng (3.222 triệu USD), do nhu cầu theo mùa của ngành kinh doanh Xi măng-Vật liệu xây dựng (CBM), ảnh hưởng của COVID-19 và mảng kinh doanh Hóa dầu có kế hoạch đóng cửa bảo trì định kỳ nhà máy Map Ta Phut Olefins (MOC) trong Quý 4/2020. Mặc dù việc bảo trì đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch, giúp bù đắp một phần tổn thất sản xuất, sản lượng hóa dầu bán ra vẫn thấp hơn mức bình thường trong Quý 4/2020. Bên cạnh đó, doanh thu bán hàng giảm 8% so với năm trước, chủ yếu do doanh thu Ngành Hóa dầu giảm từ việc bảo trì MOC và doanh thu mảng Xi măng-Vật liệu xây dựng giảm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 lên nền kinh tế.

Ông Roongrote Rangsiyopash, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của SCG

Lợi nhuận trong Quý 4/2020 của SCG đạt 6.191 tỷ đồng (263 triệu USD), giảm 17% so với quý trước do hiệu quả hoạt động của ngành Xi măng - VLXD đi xuống bởi tác động của đại dịch COVID-19 khiến nền kinh tế suy thoái, tình trạng mưa lớn và lũ lụt trong khu vực, cũng như hao hụt tài sản từ nhà máy sản xuất xi măng ở Myanmar và Indonesia trong Quý 4/2020. Mặt khác, lợi nhuận quý tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ thu nhập từ ngành hóa dầu có tiến triển, chủ yếu do chi phí nguyên liệu đầu vào giảm.

Bên cạnh đó, năm 2020, doanh thu của SCG từ các đơn vị kinh doanh khác ngoài Thái Lan, cùng với doanh thu xuất khẩu từ Thái Lan đạt 129.784 tỷ đồng (5.391 triệu USD), chiếm 42% tổng doanh thu bán hàng, cao hơn con số 41% của năm trước.

Lợi nhuận năm 2020 cao hơn năm ngoái bất chấp những ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Thành công này có được là nhờ vào những cống hiến của nhân viên SCG, với việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống COVID-19 kết hợp với sự linh hoạt trong hoạt động và ứng dụng công nghệ kỹ thuật số để khai phá các cơ hội mới trong việc đổi mới, cải tiến sản phẩm, dịch vụ và các giải pháp trong bối cảnh thị trường đầy thách thức. Những nỗ lực này giúp hoạt động kinh doanh của tập đoàn diễn ra liên tục và hiệu quả. Bên cạnh đó, SCG đã đặc biệt hỗ trợ các khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao, giúp các khu vực này vượt qua khủng hoảng và tăng trưởng bền vững trở lại.

PV