Lâm Đồng: Đảm bảo kế hoạch đã đề ra của các dự án trọng điểm giai đoạn 2020 - 2025

Việc thực hiện các dự án trọng điểm có ý nghĩa rất quan trọng với sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng. Do đó, Lâm Đồng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm nhằm phát triển hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách với sự vào cuộc, đẩy nhanh tiến độ của các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư, có thể tin tưởng tiến độ các dự án trọng điểm giai đoạn 2020 - 2025 sẽ được bảo đảm đúng kế hoạch đã đề ra.

Theo báo cáo của ngành Xây dựng, tình hình thực hiện các công trình trọng điểm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng làm Chủ đầu tư đảm bảo về tiến độ, kế hoạch đã đề ra theo quy định. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND thành phố Đà Lạt hoàn thiện phương án kiến trúc, đầu tư xây dựng Trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt. 

Theo báo cáo, Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Trung tâm Hòa Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 229 ngày 12/2/2019. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh, Sở Xây dựng nhận được ý kiến góp ý đề nghị xem xét, rà soát, điều chỉnh một số nội dung quy hoạch của Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Trung tâm Hòa Bình của Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam; qua đó, Sở đã phối hợp với đơn vị tư vấn, đơn vị tài trợ quy hoạch để nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý. Đến nay, đã tiến hành rà soát Quy hoạch chi tiết và Thiết kế đô thị Khu Trung tâm Hòa Bình, lựa chọn các phương án kiến trúc; tổ chức trưng bày, lấy ý kiến và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng. Đến ngày 9/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tiến hành làm việc với các sở, ngành liên quan, UBND thành phố Đà Lạt, đơn vị tư vấn và nhà tài trợ quy hoạch để thống nhất chủ trương về phương án kiến trúc, việc triển khai đồ án Quy hoạch chi tiết và Thiết kế đô thị Khu Trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Kết luận số 130 ngày 12/4/2021 về việc thống nhất chủ trương và chỉ đạo triển khai thực hiện. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND thành phố Đà Lạt hoàn thiện phương án kiến trúc, đầu tư xây dựng Trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt. Hiện, Sở Xây dựng đang phối hợp các đơn vị tư vấn, đơn vị tài trợ, các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND thành phố Đà Lạt rà soát, hoàn thiện phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết theo ý kiến góp ý của Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam để tổ chức cuộc họp lấy ý kiến chuyên gia và các Hội nghề nghiệp có liên quan để làm cơ sở tham mưu, đề xuất UBND tỉnh nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết. 
 
Đối với đồ án Quy hoạch phân khu Khu Du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng, đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch của tỉnh tổ chức thẩm định; trên cơ sở Thông báo Kết luận số 1983 ngày 27/9/2021 của Hội đồng thẩm định, Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đồ án trình Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản lấy ý kiến chuyên môn của Bộ Xây dựng. Trong năm 2022, Sở Xây dựng sẽ hoàn thiện các thủ tục để trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thông qua đồ án quy hoạch. Trên cơ sở thỏa thuận ý kiến chuyên môn của Bộ Xây dựng và thống nhất của HĐND tỉnh, Sở Xây dựng sẽ hoàn chỉnh đồ án trình UBND tỉnh phê duyệt và công bố quy hoạch.
Đồ án Quy hoạch phân khu Khu du lịch hồ Prenn, thành phố Đà Lạt đến nay chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lập đồ án, hoàn thành công tác lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo nội dung đồ án theo quy định. Chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý để chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung đồ án, trình thẩm định đồ án. Sở Xây dựng sẽ hoàn thiện hồ sơ đồ án theo ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, tham mưu UBND tỉnh lấy ý kiến chuyên môn của Bộ Xây dựng và thống nhất của HĐND tỉnh; hoàn chỉnh đồ án trình UBND tỉnh phê duyệt và công bố quy hoạch. Đối với Đồ án Quy hoạch phân khu Khu đô thị Liên Khương - Prenn, huyện Đức Trọng, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành công tác tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với dự thảo nội dung đồ án quy hoạch theo quy định hiện hành. Đồ án quy hoạch đã trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh để tổ chức thẩm định.
 
Dự án Khu du lịch Núi Sapung, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng và nhà tài trợ đã phối hợp, trao đổi để thống nhất và ký kết hợp đồng tài trợ quy hoạch làm cơ sở triển khai tổ chức lập nhiệm vụ - dự toán, lập đồ án theo tiến độ. Đến nay, đơn vị tư vấn đã hoàn thành dự thảo nhiệm vụ - dự toán quy hoạch; chủ đầu tư đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư.
 
Đối với Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 1292 ngày 19/5/2021 và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 2787D ngày 16/11/2021. Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án. Đến nay, dự án đã hoàn thành việc công tác khảo sát địa chất và địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Chủ đầu tư đã phối hợp với Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai dự án các bước tiếp theo.
 
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện tỉnh có 5 dự án hoàn thành thủ tục, được phân bổ vốn, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu xây lắp và triển khai xây dựng gồm các dự án hồ Đông Thanh, hồ Ta Hoét, hồ Kazam, xây dựng TP Đà Lạt trở thành thành phố thông minh. Ngoài ra, có 11 dự án đang triển khai các thủ tục đầu tư; trong đó, Dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đang hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định; Dự án đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận triển khai theo hình thức đối tác công tư, HĐND tỉnh đã thông qua phương án đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư.
 
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của HĐND tỉnh Lâm Đồng về phương án vay lại, sử dụng vốn vay và hoàn trả vốn vay nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, chủ đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh thống nhất điều kiện cho vay lại và cam kết bố trí vốn đối ứng thực hiện dự án. UBND tỉnh đã trình hồ sơ thẩm định vay lại gửi Bộ Tài chính và Bộ Tài chính đã thẩm định xong hồ sơ vay lại của dự án. Hiện nay, chủ dự án đang phối hợp với nhà tài trợ cùng với các bộ, ngành liên quan triển khai các quy trình thủ tục ký kết Hiệp định vay, bám sát lộ trình đã trao đổi với đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và các bộ, ngành liên quan.
NGUYỄN SƠN