Hà Tĩnh: Cần làm rõ hai văn bản của UBND tỉnh ban hành gây xôn xao dư luận

Thời gian gần đây dư luận bức xúc về những sai phạm tại công trình dự án khu dân cư Phú Nhân Nghĩa thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Sự việc kéo dài dẫn đến hệ lụy không tốt trong dư luận, trước tình hình đó ngày 9/2/2021, Ban cán sự Đảng tỉnh Hà Tĩnh do ông Lê Minh Đạo ra văn bản số 20-TB/BCS  yêu cầu: “Giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, giải trình lý do không tham mưu để kéo dài làm quá thời hạn xử lý kỷ luật theo quy định; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, đề xuất với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư Phú Nhân Nghĩa”.

Dự án khu dân cư Phú Nhân Nghĩa thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

 Trên nói một đàng, dưới quàng một nẻo

Văn bản số 20-TB/BCS của Ban cán sự Đảng nói là giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý. Ngược lại Công văn 972/UBND-NC ngày 23/2/2021 của Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn lại cho rằng:

“Giám đốc Sở Nội vụ rà soát, giải trình lý do không tham mưu để kéo dài làm quá thời hạn xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm tại Dự án Khu dân cư Phú Nhân Nghĩa theo Kết luận Thanh tra số 170/KLUBND ngày 14/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; làm rõ trách nhiệm của tổchức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, đề xuất với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng đối với các tập thể, cá nhân có liên quan theo Thông báo số 20/TB-BCS ngày 09/02/2021 của Ban Cán sự Đảng”.

 Với nội dung mà ông Phó chủ tịch Đặng Ngọc Sơn nêu trên thì khác hoàn toàn về bản chất, dẫn đến việc hiểu sai đối tượng phải xử lý kỷ luật. Trong đó trách nhiệm chính sai phạm liên quan tại Dự án khu dân cư Phú Nhân Nghĩa là các tổ chức, cá nhân như: Sở xây dựng, Sở Công thương, Sở KH-ĐT, Văn phòng UBND tỉnh và huyện Kỳ Anh có cán bộ Công chức bị sai phạm nhưng không tham mưu kịp thời trong xử lý kỷ luật chứ không phải Sở nội vụ không tham mưu cho UBND tỉnh xử lý kỷ luật.

Đã sai là phải sửa

Trách nhiệm ban hành văn bản 972/UBND-NC do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn ký thuộc trách nhiệm của chuyên viên tham mưu cho lãnh đạo là văn phòng UBND tỉnh. Bởi văn bản Phó chủ tịch UBND tỉnh ký không bám vào kết luận của Ban cán sự Đảng tại văn bản số 20-TB/BCS dẫn đến dư luận xã hội hiểu sai về bản chất sự việc cũng như một số báo chí đã vội vàng thông tin khi không tìm hiểu về bản chất của sự việc tại văn bản số 20-TB/BCS và văn số 972/UBND-NC.

Sự việc trên tạo ra phản ứng dây chuyền trên mạng xã hội, bởi khi ban hành sai văn bản, UBND tỉnh chưa kịp thời đính chính, gây ảnh hưởng không tốt đối với vai trò Lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng tỉnh Hà Tĩnh và một số cơ quan chuyên môn khác.

Vì thế đề nghị UBND tỉnh đã sai phải sữa, kịp thời vào cuộc kiểm tra lại văn bản đã ban hành, sớm đính chính lại tại văn bản 972/UBND-NC ban hành ngày 23/2/2021 của ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND ký.   

                                                                                                          Hiền Lương - Kiều Thanh