Giải quyết dứt điểm những vướng mắc, bất cập của các Dự án BOT

Đắk Lắk - Những khó khăn, bất cập của Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Km 1738+148 – Km 1763+610 tỉnh Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng BOT và các dự án BOT khác đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương để xử lý từ năm 2017. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, trong đó có vướng mắc về quy định pháp luật nên đến nay chưa được giải quyết dứt điểm.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về vướng mắc của Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn Km 1738+148 – Km 1763+610 tỉnh Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng BOT vừa được tổ chức vào đầu tháng 4/2022.

Trạm thu phí BOT Quang Đức trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Việc giải quyết dứt điểm những vướng mắc bất cập của các Trạm thu phí/Dự án BOT là trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan. Yêu cầu Bộ GTVT, các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu quy định pháp luật, quy định của hợp đồng để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Km 1738+148 - Km 1763+610 tỉnh Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng BOT: Về cơ bản, các bộ, cơ quan dự họp có ý kiến thống nhất hướng giải quyết như đề xuất kiến nghị của Bộ GTVT theo phương án báo cáo Quốc hội cho phép bố trí ngân sách nhà nước để hoàn trả vốn cho các nhà đầu tư BOT nhằm xử lý dứt điểm bất cập của dự án. Tuy nhiên để có cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, yêu cầu Bộ GTVT tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan dự họp, rà soát, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm để xảy ra tồn tại, bất cập của dự án; đề xuất phương án khắc phục và làm rõ thẩm quyền quyết định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ xem xét.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 (Km 1738+148 - Km 1763+610) được Bộ GTVT phê duyệt vào tháng 5/2013 và đưa vào khai thác từ tháng 11/2015 có vốn đầu tư 836 tỷ đồng. Dự án do Liên danh Công ty Kinh doanh xuất nhập khẩu Quang Đức, Công ty Cổ phần Đông Hưng Gia Lai và Công ty Cổ phần Sê San 4A làm làm nhà đầu tư.

TIẾN LINH