Dự án khu đô thị hơn 13.600 tỷ của FLC bị dừng chấp thuận chủ trương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản về việc dừng xem xét hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Nam sông Đa Nhim của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Một dự án khu đô thị khác của FLC với quy mô nghiên cứu lập quy hoạch lên đến 3.500ha cũng chưa triển khai.

Ngày 3/4, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết Phòng Kinh tế và Hạ tầng Đức Trọng vừa có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch và dự án đã được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương tài trợ lập quy hoạch trên địa bàn huyện.

Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam sông Đa Nhim (thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng) đã được UBND huyện phê duyệt tại quyết định ngày 16/3/2020. Trên cơ sở quy hoạch này, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đã lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư khu đô thị Nam sông Đa Nhim với tổng mức đầu tư hơn13.600 tỷ đồng. 

Hồ Đa Nhím

Hồ Đại Ninh phía nam sông Đa Nhim

FLC đề nghị chia khu đô thị Nam sông Đa Nhim thành 4 dự án thành phần, tương ứng với 4 phân khu theo quy hoạch, thực hiện thủ tục công bố danh mục đồng thời 4 dự án thành phần trên để triển khai công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất với phương án ý tưởng quy hoạch đề xuất của FLC về khảo sát nghiên cứu. Chính quyền địa phương đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các sở, ngành liên quan, UBND huyện Đức Trọng và FLC rà soát các nội dung có liên quan, đảm bảo tính hợp lý để hoàn thiện đồ án quy hoạch, trình thẩm định phê duyệt, làm cơ sở tiến hành đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

khu vực lập quy hoạch

Khu vực lập quuy hoạch dự án Liên Khương -Pren

Tuy nhiên, qua theo dõi của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Trọng, hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản về việc dừng xem xét hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim.

Đối với dự án khu đô thị Liên Khương – Prenn, vào tháng 11/2018, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nghiên cứu, khảo sát và đề xuất quy hoạch dự án.

Đến giữa tháng 10/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản thống nhất phạm vi nghiên cứu quy hoạch để FLC khảo sát và lập quy hoạch phân khu Khu đô thị Liên Khương – Prenn với quy mô nghiên cứu lập quy hoạch lên đến 3.500ha. Tuy nhiên, đến nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vẫn chưa triển khai.

Võ Việt