Đắk Nông: Để mất hơn 2000 ha rừng, kiểm lâm kiến nghị không xử lý kỷ luật

Liên quan đến việc Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây nguyên (VKHLN NTB-TN) để mất 2.052,743 ha rừng ở H.Đắk Glong (Đắk Nông). Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông đã có báo cáo gửi Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông kiến nghị không thi hành hình thức kỷ luật khiển trách mà yêu cầu công chức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Theo Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông, trong số những người liên quan, có người đã nghỉ hưu, có người đã chết, nhiều người đã thôi việc hoặc chuyển công tác hoặc đã bị kỷ luật trước đó, đồng thời cũng hết thời hiệu xử lý kỷ luật nên phía Chi cục Kiểm lâm kiến nghị không thi hành hình thức kỷ luật khiển trách mà yêu cầu công chức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây nguyên đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ rừng, để mất rừng với tổng diện tích 2.052,743 ha.

Chi cục Kiểm lâm cho biết, ngày 17.3.2022, đơn vị đã ban hành công văn yêu cầu Hạt Kiểm lâm H.Đắk Glong tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, kiểm lâm địa bàn, cá nhân liên quan, giai đoạn 2005 - 2020 trong công tác quản lý bảo vệ rừng, để mất rừng diện tích lớn 2.052,743 ha (theo kết luận thanh tra Sở TN-MT Đắk Nông). Ngày 31.3 và ngày 19.4, Hạt Kiểm lâm H.Đắk Glong tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, kiểm lâm địa bàn, cá nhân liên quan, giai đoạn 2005 - 2020 trong công tác quản lý bảo vệ rừng, để mất 2.052,743 ha rừng.

Trước đó, tháng 12.2021, Thanh tra Sở TN-MT tỉnh Đắk Nông có kết luận về công tác quản lý, sử dụng đất; quản lý, bảo vệ rừng và thực hiện dự án đầu tư tại xã Đắk Som, H.Đắk Glong của VKHLN NTB-TN (số 9 Hùng Vương, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), thuộc Viện Khoa học lâm nghiệp VN.

Theo đó, năm 2003, UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ, nay là tỉnh Đắk Nông) đã giao 3.280 ha đất rừng (vị trí thuộc địa giới hành chính xã Đắk P’lao, H.Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk; nay là xã Đắk Som, H.Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông) cho VKHLN NTB-TN quản lý, bảo vệ và thực hiện dự án nghiên cứu lâm sinh. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý bảo vệ rừng, VKHLN NTB-TN đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ rừng, để mất rừng với tổng diện tích 2.052,743 ha. Trong đó, giai đoạn từ năm 2003 - 1.2015 để mất 1.822,033 ha; giai đoạn từ tháng 2.2015 - 12.2020 để mất 230,71 ha.

NGUYỄN NGHIÊM