Cổ phiếu DIC bị hủy niêm yết bắt buộc

Ngày 9/7/2020 Sở GDCK TPHCM đã gửi đi thông báo hủy niêm yết đối với cổ phiếu DIC, hiệu lực từ ngày 10/8/2020. Thời hạn giao dịch cuối cùng là ngày 7/8/2020. Lượng cổ phiếu bị hủy gần 266 tỷ đồng với mệnh giá 10.000 đồng/CP. Tuy nhiên, phiên giao dịch gần nhất cổ phiếu DIC chỉ có giá 1.600 đồng/CP.

Khách sạn DIC tại Vĩnh Phúc​

Ngày 6/7, HoSE đã nhận được BCTC kiểm toán 2019 của DIC do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt kiểm toán và đã công bố thông tin ra thị trường. Theo báo cáo, Công ty Kiểm toán Nam Việt đã từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC 2019 của DIC. 

Ngày 8/7/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) đã đưa ra yêu cầu CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (DIC) giải trình về việc đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC năm 2019.

Được biết, ngày 6/7, HoSE đã nhận được BCTC kiểm toán 2019 của DIC do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt kiểm toán và đã công bố thông tin ra thị trường. Thoe báo cáo, Công ty Kiểm toán Nam Việt đã từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC 2019 của DIC.

Vì vậy, theo quy định của pháp luật, cổ phiếu DIC đã rơi vào diện hủy niêm yết bắt buộc. HoSE đề nghị DIC gửi công văn giải trình có xác nhận của đơn vị kiểm toán là Công ty Kiểm toán Nam Việt về nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.

Trong BCTC kiểm toán 2019 của DIC, kiểm toán viên nêu cơ sở từ chối đưa ra ý kiến là do tới thời điểm phát hành BCTC, kiểm toán viên không nhận được thư xác nhận liên quan đến các khoản công nợ phải thu khách hàng ngắn hạn có giá trị 302 tỷ đồng, trả trước cho người bán ngắn hạn 200 tỷ đồng, phải thu tạm ứng 38 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khác 28 tỷ đồng, phải trả người bán ngắn hạn 38 tỷ đồng, người mua trả tiền trước ngắn hạn 2,6 tỷ đồng và phải trả khác ngắn hạn 17 tỷ đồng.

Ngoài ra, đối với khoản đầu tư hợp tác với Công ty TNHH Phát triển công nghiệp trị giá 31 tỷ đồng theo hợp đồng 2014 thì đến nay đã hết thời hạn thực hiện, nhưng các bên không thực hiện theo nội dung cam kết.

Kiểm toán viên không thể đánh giá khả năng thu hồi tiền đã đầu tư cũng như không xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh số liệu này trên báo cáo tài chính hay không.

Trước đó, vào giữa tháng 6/2020, HoSE cũng đã có công văn nghiêm nhắc nhở lần 3 đối với DIC về việc chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán 2019.

Trên thị trường, giá cổ phiếu DIC rơi thảm hại và thấp chưa từng có, tháng 1/2020 giao dịch ở mức từ 3.400 đồng/CP nhưng đến cuối tháng 6/2020 giá chỉ còn 1.600 đồng/CP.

Thanh Uyên