BIDV được NHNN công nhận đạt chuẩn quốc tế Basel II trước hạn

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa chính thức được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công nhận đạt chuẩn về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo chuẩn mực quốc tế Basel II trước thời hạn.

Cụ thể, theo Quyết định 2505/QĐ-NHNN, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho BIDV triển khai áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN kể từ ngày 1/12/2019, trước thời hạn hiệu lực của Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

Trước đó, BIDV là một trong mười ngân hàng thương mại được NHNN lựa chọn triển khai thí điểm Basel II. Từ năm 2015, Ngân hàng này đã thuê tư vấn phân tích chênh lệch và xây dựng Lộ trình triển khai Basel. Trong suốt giai đoạn từ 2015 đến 2019, BIDV đã đồng loạt tổ chức triển khai các dự án nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn Basel bao gồm: Các dự án về cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel; Các dự án về hệ thống khung quản trị và kho dữ liệu; Các dự án về phương pháp luận quản lý các loại rủi ro trọng yếu; Các dự án về giải pháp đo lường, quản lý các loại rủi ro trọng yếu; Các dự án về nâng cao năng lực kiểm toán theo chuẩn mực Basel.

Đặt kỳ vọng vào thương vụ bán vốn cho cổ đông nước ngoài để tăng năng lực tài chính, một yếu tố quan trọng để BIDV tiến tới đạt quy chuẩn Basel II, mới đây, vào ngày 6/11, trên cơ sở chấp thuận của Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, KEB Hana Bank đã chính thức trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài đầu tiên của ngân hàng này. Giao dịch mang dấu ấn lịch sử trong quá trình hoạt động đã đưa BIDV trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Theo đó, BIDV đã đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu cùng với hàng loạt các chuẩn mực Basel, được NHNN công nhận đáp ứng yêu cầu Thông tư 41 kể từ ngày 1/12/2019.

Đại diện BIDV cho biết, việc được NHNN công nhận hoàn thành sớm Basel II, sẽ giúp nhà băng này tiếp tục khẳng định là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam về quy mô tổng tài sản, vốn điều lệ, và quản trị rủi ro theo thông lệ. Đây sẽ là tiền đề để BIDV tiếp tục hội nhập, phát triển, đáp ứng tiêu chuẩn ngân hàng hiện đại mang tầm cỡ quốc tế.

Basel là một trong những chuẩn mực quản trị rủi ro được áp dụng tại hầu hết các ngân hàng thương mại hàng đầu trên thế giới từ nhiều năm qua.

Tại Việt Nam, theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN, lộ trình áp dụng Basel II được NHNN đưa ra gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là thí điểm áp dụng tại 10 ngân hàng từ tháng 2/2016, bao gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank, Sacombank, MB, Techcombank, ACB, VIB, Maritime Bank (MSB) và VPBank. Giai đoạn 2 là cơ bản các ngân hàng thương mại có mức vốn tự có theo chuẩn mực của Basel II, trong đó ít nhất 12 - 15 ngân hàng áp dụng thành công toàn bộ tiêu chuẩn này.

Trong đó, thời hạn bắt buộc tất cả các ngân hàng nằm trong giai đoạn thí điểm phải tuân thủ các quy định Basel II là trước ngày 1/1/2020.

Minh Tâm