An Giang: Khu vực mỏ Bình Phước Xuân có giá trúng thầu hơn 2,8 nghìn tỷ đồng

Chiều ngày 13/4, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang vừa có thông cáo báo chí về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng mỏ Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Mỏ cát Bình Phước Xuân được đấu giá quyền khai thác hơn 2.800 tỷ đồng – Nguồn: Internet

Thực hiện Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng tỉnh An Giang năm 2020; vào 26/03/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang đã tổ chức các cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng.

Theo đó Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ T-S.Home (do ông Hồ Quang Thái Dũng làm Giám đốc; tại địa chỉ Số 14 Đường Số 11, Khu Dân Cư Ven Sông, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) trúng đấu giá Mỏ Bình Phước Xuân (diện tích 60,3ha khoảng cách biên mỏ đến cù lao Bình Phước Xuân nơi gần nhất là 140m, trữ lượng dự kiến khai thác là: 2.372.500 m3, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khởi điểm tạm tính tương đương 7,2 tỷ đồng), đấu giá 45 vòng, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá là 1.951%, tạm tính là 2.811 tỷ đồng (Hai ngàn tám trăm mười một tỷ đồng) tăng 390 lần. Đơn giá trúng đấu giá là 1.184.826 đồng/m3 cát khai thác. Khi xác định trữ lượng chính thức, mức thu sẽ bằng trữ lượng chính thức nhân với đơn giá trúng đấu giá.

Từ khi phiên đấu giá kết thúc đến nay chưa nhận được bất kỳ khiếu nại hoặc tố cáo vi phạm của các cá nhân, đơn vị nào về trình tự và kết quả của phiên đấu giá.

Trong thời gian sớm nhất, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ mời và làm việc cụ thể với đơn vị trúng đấu giá để xác nhận và hướng dẫn thực hiện các nội dung; cụ thể như chứng minh nguồn lực tài chính cụ thể và thống nhất thời gian nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Điều 8 Thông tư Liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC.

Khai thác cát từ các mỏ cát trên sông thuộc địa phận tỉnh An Giang – Nguồn: Internet

Trong năm đầu tiên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ T-S.Home phải nộp là 140.550.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng) để được cấp quyền khai thác. Trong 4 năm tiếp theo mỗi năm phải nộp 667.853.526.563 đồng (Sáu trăm sáu mươi bảy tỷ, tám trăm năm mươi ba triệu, năm trăm hai mươi sáu ngàn đồng làm tròn). Thời gian khai thác mỏ là 12 năm, mỗi năm khai thác 200.000 m3. Chỉ khi không chứng minh được khả năng tài chính đáp ứng nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản như trên công ty sẽ không còn quyền của đơn vị trúng đấu giá khu mỏ nêu trên. Trong thời hạn 01 (năm) kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản phải thực hiện hoàn thành các việc: xin phép thăm dò, trình phê duyệt trữ lượng, đánh giá tác động môi trường và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản. Và không được chuyển nhượng kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác lập hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản.

Ngoài thực hiện nghiêm túc những điều khoản trên, UBND tỉnh An Giang sẽ cam kết thực hiện tốt việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại địa phương. Yêu cầu các ngành, các cấp cùng phối hợp nhau trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm; cũng như tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khai thác tài nguyên khoáng sản sâu rộng trong nhân dân. Theo đó, người dân và các tổ chức đoàn thể có vai trò giám sát đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản.

Trong văn bản, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang cũng nhấn mạnh yếu tố minh bạch – rõ ràng, theo đó, các tổ chức cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên phương tiện được phép khai thác và kết nối với máy chủ đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường để giám sát hoạt động khai thác khoáng sản đối với cát sông.

Nếu tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản có vi phạm lần thứ nhất thì tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định, nếu tái phạm sẽ xem xét thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản khi hết hạn. Mọi cấp phép khai thác theo đúng quy định sẽ không ảnh hưởng đến sạt lở bờ, thực hiện đúng các thủ tục đúng Nghị định số 23/2020/NĐ-CP Quy định về Quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, thông qua việc kiểm tra bằng mô hình toán thủy lực./.

                                                                        Trí Đức – Bảo Châu