VICEM có Tổng giám đốc mới

VICEM có Tổng giám đốc mới

Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) vừa tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Nam Khánh – Thành viên Hội đồng Thành viên VICEM giữ chức vụ Tổng Giám đốc VICEM.

Nguyên liệu trong công nghệ sản xuất VLXD

Nguyên liệu trong công nghệ sản xuất VLXD

Từ cổ chí kim, khi nói đến sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội ngoại thất, điều đầu tiên nhà đầu tư nghĩ đến là nguyên vật liệu đầu vào. Nguyên liệu đầu vào...