Tiêu thụ xi măng vẫn khả quan

Tiêu thụ xi măng vẫn khả quan

Tiêu thụ xi măng suy giảm là bối cảnh chung của ngành xi măng trên toàn thế giới do ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, so với chỉ số...