Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn

Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn

Ngày 26 tháng 8 năm 2019 tại Bangkok Thái Lan, SCG đã hợp tác với 44 đối tác từ chính phủ, khu vực tư nhân và khu vực công của Thái Lan và quốc tế tại “Hội nghị chuyên đề...