Vật liệu chống nắng, chống nóng

Vật liệu chống nắng, chống nóng

Sự khác biệt rõ rệt giữa quốc gia thuộc vùng ôn đới và nhiệt đới được thể hiện qua rất nhiều đặc điểm. Có thể đó là màu da, là dáng vóc và dẫn đến cả tính tình, cư xử…Điều...