Vật liệu xây với miền Trung

Vật liệu xây với miền Trung

Đang tồn tại sự khác biệt giữa thị trường vật liệu xây của Hà Nội, một số tỉnh đồng bằng Bắc bộ với miền Trung. Theo các kênh thông tin truyền thông chính thức như Đài truyền...