Thanh Phúc – Hành trình 30 năm

Thanh Phúc – Hành trình 30 năm

Tháng 12 năm nay, Công ty CP Cơ khí và VLXD Thanh Phúc tròn 30 tuổi. Ba mươi năm hình thành và phát triển của Thanh Phúc là một chặng đường đầy khó khăn vất vả mới đến được...