SCG: Thành tựu và định hướng

SCG: Thành tựu và định hướng

Kết quả kinh doanh trước kiểm toán của năm tài khoá 2019 của SCG với doanh thu bán hàng giảm 8% so với năm ngoái, đạt 327.584 tỉ đồng (14.106 triệu USD), do ảnh hưởng của giá...

Gốm Đất Việt

Gốm Đất Việt

Những ngày cuối năm 2019, lò nung gốm Đất Việt vẫn rực hồng, ở cả dây chuyền sản xuất gạch Cotto hay các lò nung ngói, gạch và nhiều sản phẩm mỹ thuật khác. Lò nung là trái...