Condotel “nằm mơ” sổ đỏ

Condotel “nằm mơ” sổ đỏ

Mặc dù đã có nhiều cuộc hội thảo với ý kiền đề xuất của các chuyên gia về xác định “danh phận” của Condotel (căn hộ du lịch, dịch vụ) thì condotel nên được cấp “sổ đỏ” như...