Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng

Đăng lúc 07/06/2020

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, việc quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng đặt ra nhiều thách thức cần có sự phối hợp giữa các đơn vị quản lý chuyên ngành để rà soát, cập nhật, bổ sung nhằm đổi mới hệ thống định mức, giá xây dựng đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa học công nghệ và thực tiễn. Việc nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ đô thị trong bối cảnh hiện nay là vô cùng cần thiết. 

Sự cần thiết

Năm 2017, đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2038. Trong đó, có nội dung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ đô thị.

Cục Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) là đơn vị chủ trì Dự án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ đô thị. Theo đó, Trung tâm tư vấn Kinh tế xây dựng thuộc Cục Kinh tế xây dựng là đơn vị đầu mối được giao trực tiếp triển khai việc này.

Mục tiêu của dự án đặt ra nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế xây dựng nói riêng và ngành Xây dựng nói chung, nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án công nói riêng. Đồng thời là công cụ để nghiên cứu, đánh giá và đưa ra các chính sách, các công cụ quản lý xã hội trong lĩnh vực xây dựng. Đảm bảo sự thống nhất về quản lý, kiểm soát định mức đơn giá xây dựng trên phạm vi toàn quốc, tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Cụ thể là BIM trong các hoạt động xây dựng. Mặt khác, đảm bảo được tính minh bạch trong quá trình tạo lập giá xây dựng, tính đúng, đủ và phù hợp cơ chế thị trường, tiết kiệm đầu tư, giảm thất thoát trong quá trình xây dựng. Tạo tiền đề để ngành Xây dựng có cơ hội giao thương với thế giới, xuất khẩu các sản phẩm xây dựng ra thị trường quốc tế.

Trong khi đó, nhiệm vụ của dự án hướng đến là xây dựng hệ thống thu thập thông tin và quản lý cơ sở dữ liệu có liên quan đến xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ đô thị đảm bảo tính thống nhất, đủ độ tin cậy.

Đồng thời, xây dựng các phần mềm về xây dựng định mức, đơn giá xây dựng (vật liệu, nhân công, máy thi công), dự toán, tổng mức đầu tư, chỉ số giá xây dựng. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu, mã hoá, hệ thống phần mềm ứng dụng để quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu chủ yếu về định mức và giá xây dựng của toàn ngành xây dựng. Mặt khác, cập nhật thường xuyên, liên tục hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2017 – 2021 và những năm tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãnh phí trong đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, dự án còn tập chung xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin (máy chủ, thiết bị mạng, thiết bị bảo mật…) đáp ứng yêu cầu của hệ thống cơ sở dữ liệu định mức và giá xây dựng. Tạo lập hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng trên cơ sở kết quả hoàn thiện và rà soát các định mức đã công bố theo hướng khắc phục các bất cập về thuyết minh áp dụng công nghệ ban hành bởi nhiều quyết định.

Tích cực triển khai, đảm bảo tiến độ

Hiện tại dự án này đang được triển khai theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Cụ thể, theo thông tin, số liệu từ Trung tâm tư vấn Kinh tế xây dựng - đơn vị đầu mối trực tiếp triển khai dự án: Dự án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ đô thị được Bộ Xây dựng duyệt từ tháng 6 năm 2019.

Trước đó, năm 2018, đơn vị đã tích cực xây dựng kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. Đến năm 2019 phê duyệt báo cáo khả thi, lựa chọn nhà thầu và thực hiện dự án trên cơ sở khảo sát hiện trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại các địa điểm đặt máy chủ; Thiết kế cổng thông tin điện, hệ thống tra cứu, hệ thống nội bộ, hạ tầng công nghệ thông tin; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về định mức và giá xây dựng, giá dịch vụ đô thị bao gồm: Định mức sử dụng vật liệu, định mức năng suất lao động, định mức dịch vụ công ích đô thị, định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, định mức chi phí gián tiếp trong cơ cấu dự toán (chi phí chung, chi phí hạng mục chung,...); suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình, đơn giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, chỉ số giá xây dựng, giá dịch vụ công ích đô thị.

Xây dựng các phần mềm ứng dụng về xây dựng định mức, đơn giá xây dựng, phần mềm lập dự toán, tổng mức đầu tư, phần mềm xác định chỉ số giá xây dựng. Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của hệ thống cơ sở dữ liệu định mức và giá xây dựng.

Theo kế hoạch năm 2020 sẽ hoàn thành việc nhập cơ sở dữ liệu, tiếp tục cập nhật các thông tin, dữ liệu về định mức và giá xây dựng, giá dịch vụ đô thị; vận hành, chạy thử hệ thống; Điều chỉnh, hoàn thiện lại hệ thống trên cơ sở kết quả của quá trình vận hành chạy thử; Đào tạo, chuyển giao cho đơn vị của chủ đầu tư vận hành, khai thác. Từ năm 2021 trở đi sẽ quản lý, vận hành và duy trì về việc xây dựng và quản lý dữ liệu thông tin về định mức và giá xây dựng, giá dịch vụ đô thị trên.

Với những lợi ích thiết thực sẽ mang lại, dự án được kỳ vọng khi hoàn thiện sẽ tạo bước đột phá trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ đô thị vốn đang còn nhiều hạn chế như hiện nay.

Hương Hoa