Nghệ An: Dự thảo Nghị quyết đề xuất dành hơn 5 tỉ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đăng lúc 18/09/2020

Tỉnh Nghệ An sẽ dành 5,15 tỉ đồng để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn 2021 – 2025. Đó là một trong những nội dung được đề cập trong Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh này. 

Toàn cảnh Hội nghị lấy ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh Nghệ An về một số chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025.

Được biết, sau khi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng với Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ra đời, Sở Tư pháp Nghệ An được giao xây dựng Dự thảo Nghị quyết nêu trên để trình HĐND tỉnh.

Nhằm hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết nêu trên, vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý khi trình HĐND tỉnh này. Tại hội nghị, đại diện Sở Tư pháp đã tổng hợp ý kiến đóng góp của một số sở ngành, hiệp hội doanh nghiệp vào chính sách. Đồng thời giải trình lý do tiếp thu và không tiếp thu góp ý của các sở, ngành và hiệp hội vào dự thảo nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp với chính sách khác.

Suốt thời gian diễn ra hội nghị, đại diện các sở, ngành, hiệp hội và các huyện, thị, thành tiếp tục góp ý bổ sung để làm rõ nguyên tắc, đối tượng thụ hưởng là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo dự thảo Nghị quyết, từ 2021 đến 2025, tỉnh Nghệ An dành khoảng 5,15 tỷ đồng (bình quân mỗi năm trên 1 tỷ đồng)  để hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đáng chú ý, 1 trong 4 chính sách dự thảo đưa ra thì có chính sách hỗ trợ 10 triệu đồng/doanh nghiệp và mỗi năm không quá 10 doanh nghiệp.

Qua số liệu thống kê cho thấy, hiện toàn tỉnh Nghệ An có gần 22 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập, trong đó có khoảng gần 12 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động. Tuy nhiên, trên 90% doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, thậm chí siêu nhỏ nên việc hỗ trợ, trong đó có hỗ trợ về pháp lý là vô cùng cần thiết.

Tại Hội nghị, đại diện Sở Tư pháp Nghệ An đã trình bày Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Hông Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: “Trên cơ sở lắng nghe giải trình của Sở Tư pháp, đề nghị các sở, ngành rà soát, cân đối nguồn lực tài chính hỗ trợ, cân đối thêm để tăng số doanh nghiệp được hỗ trợ trực tiếp hàng năm, thay vì 10 doanh nghiệp/năm như dự thảo. Giao Ban soạn thảo của tỉnh tiếp thu, rà soát các đối tượng doanh nghiệp thụ hưởng, hạn chế trùng lặp với chính sách khác. Quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ phải chú ý lồng ghép các kênh và nguồn để hỗ trợ pháp lý thiết thực, không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho người lao động. Sớm hoàn thiện dự thảo chính sách trên để trình HĐND tỉnh cho ý kiến thông qua theo kế hoạch”.

Hiền Lương