Năm 2014 Viglacera đạt doanh thu hơn 13.500 tỷ đồng

Đăng lúc 22/04/2016

  Năm 2014 là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Viglacera khi chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần - đây chính là khoảng thời gian để Viglacera khẳng định sức mạnh vươn lên của doanh nghiệp, khi cả năm, TCT đã hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu chính đặt ra, các lĩnh vực đều có lãi, trong đó, Công ty mẹ hoàn thành vượt các chỉ tiêu cam kết trước cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần thứ nhất.

14.1tongketcuoinamViglacera4

Năm qua, mặc dù thị trường vật liệu xây dựng và bất động sản còn diễn biến bất thường, song nhờ định hướng đúng đắn, TCT đã đầu tư trọng tâm các công trình “xanh”, công trình nhà ở xã hội, cùng quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ, chủ động nắm bắt tình hình, đồng thời có sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của lãnh đạo TCty và sự đồng thuận đoàn kết, nỗ lực của tập thể CBCNV, TCT đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu chính theo kế hoạch đã đặt ra. Kết quả sản xuất kinh doanh hoạt động của Viglacera năm qua đã đem lại niềm vui sướng và phấn chấn cho toàn thể cán bộ, công nhân: lợi nhuận tăng 123% so với kế hoạch năm, tăng 86% so với thực hiện năm 2013; doanh thu đạt 13.537 tỷ đồng, tăng 8% kế hoạch, tăng 30% so với thực hiện năm 2013; giá trị sản xuất kinh doanh tăng 8% kế hoạch, tăng 22% so với thực hiện năm 2013. Đặc biệt khi các chỉ tiêu chính tăng trưởng, thu nhập bình quân của người lao động cũng tăng 11% so với năm 2013, đạt mức 6,13 triệu đồng/người/tháng. 21.1duankinh Low - e3

Riêng đối với Công ty Mẹ, năm 2014 đã khẳng định sự phát triển vững mạnh sau khi cổ phần hóa với tình hình tài chính lành mạnh, cân đối, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, sử dụng và bảo toàn vốn ngày càng cao. Cả năm, Công ty Mẹ lãi tăng 23% so với kế hoạch, lợi nhuận 6 tháng cuối năm tăng 48% so với kế hoạch lợi nhuận thông qua tại ĐHĐCĐ, tăng 127% so với thực hiện 6 tháng đầu năm. Doanh thu đạt 4.700 tỷ đồng tăng 12% so với kế hoạch năm, thực hiện 6 tháng cuối năm đạt 2.615 tỷ đồng, tăng 32% so với kế hoạch doanh thu thông qua tại ĐHĐCĐ và tăng 32% so với thực hiện 6 tháng đầu năm. Tổng tài sản Công ty mẹ (31/12/2014) là 9.952 tỷ đồng, tăng 48%, tương đương tăng 3.327 tỷ đồng so với thời điểm chuyển đổi xác định giá trị doanh nghiệp 31/12/2011. Tỷ lệ lợi nhuân/vốn sở hữu bình quân là 11%, gấp 1,56 lần so với năm 2013. Mức độ phát triển và bảo toàn vốn tính đến nay tăng 1,05 lần so với thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam đánh giá cao những thành tích đã đạt được của TCT Viglacera – CTCP trong năm 2014 và khen ngợi tình hình tài chính của TCT cũng như tính hợp lý trong cơ cấu các lĩnh vực hoạt động: Vật liêu xây dựng chiếm 50%, Bất động sản chiếm 30%, các lĩnh vực khác chiếm 20% trong tổng số doanh thu toàn TCT. Thứ trưởng định hướng, năm 2015, Viglacera cần tiếp tục tập trung vào tăng năng suất lao động, nghiên cứu các giải pháp công nghệ để phát triển chất lượng sản phẩm tăng cường tính cạnh tranh. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Viglacera đặt ra nhiệm vụ trong tâm của kế hoạch năm 2015 tiếp tục tăng trưởng so với năm trước: Lợi nhuận tăng 29%, doanh thu tăng 7%, giá trị SXKD tăng 9%, kim ngạch xuất khẩu tăng 25% và thu nhập bình quân tăng 11% so với năm 2014.

be-tong-khi

Năm 2015, Viglacera sẽ tiếp tục lộ trình tái cơ cấu Tổng công ty Viglacera – CTCP theo đề án tái cơ cấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, bền vững, có tăng trưởng bình quân năm sau cao hơn năm trước tối thiểu từ 6 – 20% đối với tất cả lĩnh vực hoạt động; xây dựng và điểu hảnh quản lý TCT theo mô hình Công ty cổ phần thông qua các Quy chế quản trị theo thông lệ quốc tế, tiệm cận với các doanh nghiệp có trình độ công nghệ sản xuất và quản trị hàng đầu thế giới; phát triển TCT Viglacera – CTCP là doanh nghiệp tầm quốc tế, hoạt động sản xuất kinh doanh trên 2 lĩnh vực cốt lõi là sản xuất kinh doanh các loại VLXD cao cấp và đầu tư kinh doanh bất động sản đa lĩnh vực; tập trung các giải pháp để tăng năng suất lao động tối thiểu 10% trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của TCT để tăng thu nhập cho người lao động và tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước.

thietbivesinh -1

Ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ trao tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2014 cho TCT Viglacera – CTCP và Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera; Bộ Xây dựng tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2014 cho 8 đơn vị thành viên thuộc TCT. Bên cạnh đó, để biểu dương các phòng, ban thuộc Văn phòng Công ty mẹ và những đơn vị hoàn thành suất sắc các nhiệm vụ cũng như kế hoạch SXKD năm 2014, Ban thi đua khen thưởng TCT Viglacera đã khen thưởng, động viên và khích lệ các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả khả quan này trong năm tới. Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn cho biết, TCT đã tập trung chỉ đạo và bước đầu đạt được những kết quả khả quan. Năm 2014, TCT hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu SXKD chính, các đơn vị quyết tâm cao, đặc biệt nhóm Ốp lát, Sứ Sen Vòi và một số đơn vị khác có đột biến khi hoàn thành vượt kế hoạch sớm. Đối với chương trình năm 2015, TCT đã triển khai lên kế hoạch sớm từ những tháng cuối năm 2014 với mục tiêu đặt ra doanh thu trên 14.000 tỷ đồng, lợi nhuận tăng trưởng 15% so với thực hiện năm 2014 để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông; đồng thời tập trung vào một số công việc: Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu; nâng cao năng suất lao động bằng các giải pháp khoa học công nghệ; tự động hóa - cơ giới hóa và tăng cường quản lý; tăng chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm đồng bộ và đưa ra các phương án sản phẩm mới.

unnamed (2)

Năm 2015 sẽ là năm cuối cùng của KH 5 năm 2011 – 2015, là năm TCT tập trung phát huy các nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới 5 năm 2016 – 2020, hội nhập và quốc tế hóa, đồng thời cũng là năm ghi nhận sự thay đổi của TCT khi trở thành công ty cổ phần đại chúng, vì vậy Viglacera quyết tâm hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD đã đề ra với sự thay đổi đồng bộ về cả chất và lượng.

Vũ Thúy 

Tạp chí VLXD số 1+2/2015