Lợi nhuận của VICEM tăng 53% so với cùng kỳ

Đăng lúc 27/07/2019

6 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) tăng 53% so với cùng kỳ (chưa tính chênh lệch tỷ giá. Đây là  mức lợi nhuận 6 tháng cao nhất trong nhiều năm gần đây, trong đó lợi nhuận của khối các Công ty Sản xuất Xi măng tăng 21% so với cùng kỳ.

Các đại biểu thảo luận

Báo cáo sơ kết của VICEM cho thấy: Sản lượng sản xuất Clinker đạt 10,243 triệu tấn, tăng 2%; Xi măng đạt 12,82 triệu tấn, tăng 11% so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm tiêu thụ ước đạt 14,695 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ, trong đó tiêu thụ xi măng (bao gồm cả xuất khẩu) đạt 12,893 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ. Riêng tháng 6/2019 tổng sản phẩm tiêu thụ ước đạt trên 2,5 triệu tấn, là tháng 6 có sản lượng tiêu thụ cao nhất từ trước đến nay.

Những con số trên cho thấy, tổng sản phẩm tiêu thụ của VICEM chỉ tăng 3%, trong đó xi măng tăng 10% nhưng VICEM đã thu về con số lợi nhuận khủng chưa từng có. Điều đó cũng là minh chứng cụ thể cho việc điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả của Tổng Giám đốc VICEM Bùi Hồng Minh khi ông Minh có hàng loạt các biện pháp tối ưu hóa năng lực sản suất, logistics và sắp xếp đổi mới bộ máy quản lý, nhân sự.

TGĐ VICEM triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

6 tháng cuối năm 2019, VICEM tiếp tục duy trì sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt theo chiến lược chung của VICEM. Sau khi thảo luận, để hoàn thành mục tiêu năm 2019, Tổng giám đốc VICEM thống nhất các giải pháp đối với từng lĩnh vực. Theo đó,

công tác sản xuất kinh doanh tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, giảm tiêu hao, ban hành tiêu chuẩn về định mức của năm 2019; Tăng năng suất thiết bị để tăng sản lượng sản xuất xi măng, clinker; Tiếp tục giải quyết các “nút thắt” trong sản xuất; Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án tăng công suất nhằm tăng năng lực sản xuất của Tổng công ty, đáp ứng nhu cầu thị trường 6 tháng cuối năm 2019 và gối đầu cho năm 2020.

Xi măng Vicem Hoàng Thạch

Xây dựng kế hoạch cụ thể để kiểm soát tình hình môi trường sản xuất tại các nhà máy đảm bảo vệ sinh môi trường, sản xuất ổn định, an toàn cho người và thiết bị; Khẩn trương hoàn thành các dự án về quan trắc môi trường online tại các Công ty sản xuất xi măng trong 6 tháng cuối năm 2019.

Tiếp tục thực hiện chiến lược về thị trường, cân đối lại sản lượng clinker và xi măng, đảm bảo mức tồn kho theo quy định của VICEM; tối ưu hóa Logistics, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Tăng cường kỷ cương điều hành tiêu thụ của VICEM trong thời gian tới.

Xi măng Vicem Bỉm Sơn

Vừa qua, VICEM cũng đã sát nhập xi măng Hải Vân về với Hoàng Thạch. Việc sát nhập này nằm trong chiến lược xây dựng cụm sản xuất lớn mà Tổng Giám đốc VICEM đã đưa ra trong giải pháp cơ cấu lại ngành Xi măng - một trong những nhiệm vụ mà VICEM được Chính phủ giao phó. Hoàng Thạch là đơn vị đạt mức lợi nhuận cao nhất của VICEM tại phía Bắc ở con số 480 tỷ đồng, trong khi Hải Vân gặp quá nhiều khó khăn do công suất nhỏ, vận chuyển không thuận lợi, lại phải cạnh tranh với nhiều nhà sản xuất lớn trong khu vực. Việc sát nhập Hải Vân về với Hoàng Thạch là một tính toán cực kỳ thông minh của VICEM trong việc tối ưu hóa sản xuất, nâng cao lợi nhuận.

Trung Kiên