Hơn 2,6 triệu tấn sắt thép nhập khẩu từ Trung Quốc trong 5 tháng

Đăng lúc 19/06/2018

Trong 5 tháng đầu năm nay, sắt thép chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc với 2,61 triệu tấn, trị giá 1,87 tỷ USD.

Theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2018, sắt thép các loại nhập khẩu về giảm 16,7% về lượng nhưng tăng 1,9% về giá trị trong khi xuất khẩu tăng mạnh cả về giá trị lẫn số lượng so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong tháng 5 sắt thép các loại nhập khẩu về 1,41 triệu tấn, trị giá 1,02 tỷ USD, tăng 21,2% về lượng và tăng 21% về trị giá.

Tính đến hết tháng 5/2018, lượng nhập khẩu sắt thép các loại đạt 5,68 triệu tấn, trị giá 4,06 tỷ USD, giảm 16,7% về lượng nhưng tăng 1,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Sắt thép các loại trong 5 tháng từ đầu năm 2018 chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc với 2,61 triệu tấn, trị giá 1,87 tỷ USD, giảm 21,5% về lượng và giảm 0,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; từ Nhật Bản với 902 nghìn tấn, trị giá 630 triệu USD, giảm 7,2% về lượng nhưng tăng 8,2% về trị giá; từ Hàn Quốc với gần 743 nghìn tấn, trị giá 601 triệu USD, tăng 5,3% về lượng và 19,5% về trị giá…

Về lượng xuất khẩu, mặt hàng này trong tháng 5 đạt 462 nghìn tấn, với trị giá 354 triệu USD, giảm 4,1% về lượng và giảm 4,1% về trị giá. Lũy kế 5 tháng, lượng xuất khẩu sắt thép đạt 2,36 triệu tấn, trị giá 1,76 tỷ USD, tăng 41,9% về lượng và tăng 57,8% về trị giá.

Thị trường xuất khẩu sắt thép của Việt Nam gồm Campuchia với 491 nghìn tấn, tăng 48,4%; Hoa Kỳ 368 nghìn tấn, tăng 104%; Indonesia 301 nghìn tấn, tăng 25,4%; Malaysia 292 nghìn tấn, tăng 99%; EU 286 nghìn tấn, tăng 146% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, về gỗ và sản phẩm gỗ,xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 5/2018 đạt kim ngạch 728 triệu USD, tăng 5% so với tháng trước, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 5 tháng từ đầu năm 2018 đạt 3,37 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ 5 tháng từ đầu năm 2018 được xuất khẩu chủ yếu đến các thị trường Hoa Kỳ với kim ngạch 1,36 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước; sang Trung Quốc với 461 triệu USD, tăng 2,7%; sang Nhật Bản với 439 triệu USD, tăng 3%…

Thịnh Châu