Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường tạo tiếng vang lớn trong xã hội

Đăng lúc 12/31/2019 12:00:00 AM

Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường đang diễn ra phức tạp, đặc biệt tại các khu chế xuất, khu công nghiệp. Diễn đàn công nhân lao động do báo Lao Động phối hợp với Trung tâm truyền thông bộ Tài nguyên và môi trường phối hợp tổ chức đã tạo cơ hội để các nhà quản lý, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và người lao động ngồi lại với nhau, tìm ra các giải pháp hiệu quả. Đến nay, sau hai lần tổ chức diễn đàn này tạo được nhiều dấu ấn, tiếng vang trong xã hội.

Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

Tổ chức công đoàn đóng vai trò lớn trong bảo vệ môi trường

Trong năm 2019, Diễn đàn công nhân lao động vì môi trường được tổ chức hai lần (vào đầu tháng 9 và cuối tháng 12.2019). Qua hai lần tổ chức cho thấy chương trình phối hợp một cách đồng bộ từ Trung ương tới địa phương, công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã và đang chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về môi trường của người lao động.

Theo ông Hoàng Văn Thức - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), hiện nay, áp lực về công tác bảo vệ môi trường đang đặt ra không chỉ với các cơ quan quản lý nhà nước mà còn cho hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương. Trong đó, chúng tôi đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp tham gia công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là các tổ chức công đoàn tham gia lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác bảo vệ môi trường cũng như vận động trong cán bộ công nhân viên.

Ông Đỗ Trần Hải - Viện trưởng Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói: “Đối với tổ chức công đoàn, chúng tôi tập trung tuyền truyền nâng cao ý thức, từ ý thức chuyển thành hành động của người lao động, của các cấp công đoàn. Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn lồng ghép chương trình xanh sạch đẹp do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, đưa thành nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, tuyên truyền trách nhiệm của doanh nghiệp, của người lao động với bảo vệ môi trường…”.

Lan toả mạnh mẽ

Diễn đàn “Công nhân lao động, doanh nghiệp vì môi trường” là cơ hội để các nhà quản lý, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và người lao động ngồi lại với nhau, tìm ra các giải pháp hiệu quả trong bối cảnh ô nhiễm môi trường đang diễn ra phức tạp, đặc biệt tại các khu chế xuất, khu công nghiệp; chia sẻ những sáng kiến, cách làm hay, nhân lên trên cả nước những điển hình tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong bảo vệ môi trường.

Ông Dương Trung Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên Môi trường cho rằng, chủ trương phát triển bền vững của Đảng và Nhà nước đã và đang được cộng đồng doanh nghiệp và xã hội hưởng ứng thực hiện. Với mục tiêu tăng cường vai trò của người lao động và doanh nghiệp trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp một cách đồng bộ từ Trung ương tới địa phương, công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã và đang chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về môi trường của người lao động.

Chương trình phối hợp nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các cấp công đoàn trong việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và vận động công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tham gia quản lý, giám sát bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, người lao động có môi trường sống và làm việc trong lành; các cấp công đoàn, đơn vị sự nghiệp và kinh tế công đoàn được tiếp cận, khai thác, sử dụng tài nguyên - môi trường theo các chương trình, dự án phù hợp với quy định của pháp luật.