Cộng đồng dân cư là chủ thể bảo vệ môi trường

Đăng lúc 08/12/2020

Đây là chia sẻ của ông Vũ Minh Lý - Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông TNMT, Bộ TN&MT về Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) mới được Quốc hội thông qua tại Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường năm 2020” vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại Hải Phòng.

Ông Vũ Minh Lý – Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông TNMT, Bộ TN&MT – đánh giá Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường năm nay thành công, thu được rất nhiều thông tin và ý kiến bổ ích từ cơ sở. Ảnh: Tô Thế.

Lần đầu tiên, cộng đồng dân cư được quy định là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường; tăng cường công khai thông tin, tham vấn, phát huy vai trò giám sát, phản biện, đồng thời được bảo đảm quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư khi tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Lần đầu tiên chế định về thẩm quyền quản lý nhà nước dựa trên nguyên tắc quản lý tổng hợp, thống nhất, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện; phân cấp mạnh cho địa phương. Dự thảo Luật đã bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, xả nước thải vào công trình thủy lợi mà lồng ghép nội dung này trong GPMT nhằm thống nhất trách nhiệm, thẩm quyền và nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên nước; đồng thời giảm TTHC mạnh mẽ cho doanh nghiệp… và nhiều nội dung quan trọng khác

Diễn đàn là cơ hội trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý môi trường và tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức công đoàn, người lao động trong việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu. Diễn đàn cũng là dịp để các nhà quản lý về môi trường, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và người lao động cùng tìm ra các giải pháp hiệu quả trong bối cảnh ô nhiễm môi trường đang diễn ra phức tạp, đặc biệt tại các khu chế xuất, khu công nghiệp…

Thanh Hà