ASEAN 2020: Tiếp tục tạo động lực phát triển đô thị thông minh

Đăng lúc 7/18/2020 12:00:00 AM

Trên tinh thần “gắn kết và chủ động thích ứng” của năm Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam – Chủ tịch luân phiên của Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN (gọi tắt là ASCN) năm 2020 chủ trì tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 3 theo hình thức trực tuyến.

Bộ trưởng Bộ xây dựng Phạm Hồng Hà phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Trần Việt/TTXVN   

Chủ trì hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Việt Nam Phạm Hồng Hà chia sẻ: Hội nghị thường niên lần thứ 3 ASCN 2020 trực tuyến hôm nay minh chứng rõ nét cho “một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” trước những thách thức và cơ hội mới.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà  cho biết, từ khi tham gia ASCN Việt Nam đã có nhiều hành động cụ thể. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án “Phát triển đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030”.

Theo đó, đề án đã xác định 3 nhóm nội hàm ưu tiên gồm: Quy hoạch đô thị thông minh, Quản lý đô thị thông minh và Tiện ích đô thị thông minh. Trên nền tảng cơ sở dữ liệu liên thông, hiện nhiều đô thị ở Việt Nam, trong đó có Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM đã có những thành công bước đầu trong việc cung cấp các tiện ích thông minh trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, xây dựng, môi trường... từng bước tối ưu hóa quản lý phát triển đô thị, nâng cao chất lượng sống cư dân đô thị và tạo ra cơ hội phát triển con người, không bỏ lại ai phía sau.

Đô thị thông minh là xu hướng của thời đại; trong đó quản lý phát triển đô thị hiệu quả, khoa học, toàn diện được thực hiện thông qua việc hoàn thiện năng lực ra quyết định dựa trên nền tảng hệ thống dữ liệu liên thông và tăng cường hợp tác, chia sẻ và phối hợp đa ngành đa lĩnh vực - Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh.

Phát triển đô thị thông minh đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn và nguồn nhân lực của toàn xã hội; trong đó sự tham gia của khối tư nhân trong vai trò hỗ trợ nguồn lực, sáng kiến và giải pháp công nghệ là rất quan trọng để đẩy nhanh tiến trình và hiện thực hóa đô thị thông minh, đảm bảo hiệu quả toàn diện.

Năm 2020, chủ đề xuyên suốt cho các hoạt động của ASCN là “Đô thị thông minh – hướng tới cộng đồng, bản sắc và phát triển bền vững vì một ASEAN Gắn kết và chủ động thích ứng”.

Các hoạt động này được tổ chức hướng tới mục tiêu: thúc đẩy sự đa dạng trong sự thống nhất; thúc đẩy sự tham gia tích cực và hợp tác đoàn kết của các thành viên; thúc đẩy các chương trình nghị sự với các đối tác ngoài khối; thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân; duy trì và phát triển các đối thoại ASCN.

Ông Lim Jock Hoi - Tổng Thư ký ASEAN đánh giá, ASEAN đã tạo được động lực cho đô thị thông minh để đầu tư vào công nghệ, giải quyết những thách thức của đô thị cũng như tạo ra nguồn lực tăng trưởng mới. Đây là cơ hội tốt để tranh thủ sự lãnh đạo, năng lực thành phần của các đô thị cũng đối tác ngoài khối của ASEAN trong cuộc khủng hoảng này.

Hội nghị Thường niên lần thứ 3 ASCN tập trung thảo luận và thông qua một số văn kiện. Trên cơ sở những nguyên tắc thống nhất này, 26 đô thị thành viên của ASCN sẽ xây dựng cho mình một tầm nhìn trung hạn, lập và triển khai kế hoạch hành động của mỗi năm phù hợp với điều kiện địa phương của mỗi quốc gia, đảm bảo phát huy được bản sắc riêng của từng đô thị, từng quốc gia, đóng góp cho bản sắc chung của ASCN.

Khi xây dựng lại nền kinh tế sau đại dịch, vấn đề quan trọng là phải xây dựng lại quan hệ đối tác của đô thị thông minh trong khu vực và của ngoài khu vực để đạt được những tác động hữu hình.

Nếu đại dịch COVID-19 sớm được kiểm soát và trong điều kiện cho phép, Việt Nam sẽ tổ chức Diễn đàn cao cấp ASCN vào cuối năm 2020 để trao đổi sâu sắc và toàn diện hơn về các kinh nghiệm, thực tiễn tốt trong phát triển đô thị thông minh giữa các quốc gia, đô thị thành viên và thúc đẩy quan hệ đối tác ngoài khối. 

Thanh Hà